Ne demek?

Masalara, omuzlara garpa garpa surukleniyor kadincagiz. Kendine agik bir racon çıkarmak igin arkalardan dolanirken i§itiyorum:

“Hazir degilsen, ne diye donup duruyorsun bu lafin gevresinde ha? Hazir olmasan kizi elinden tuttugun kadar sokaklara dokulur muydun? Nedeni ne olursa olsun, gorunurde ikiniz de birbirinize abayi yakmi§siniz. Benim oranlamak istedigim bu. Ama bir düşünmek istedigim de §uydu.

Tezel’in alakasız baki§lari. alakasız baki§lari kimin ustunde? imparator’da mi, Mujgan’da mi, Generalde mi butun ni§anlarini takmmi§, karşı yan gene alti daraç yakasinin ustune yigi§mi§ olarak asansorden hala ug uca inip duranlarin ellerini yuzaki oglunun yaniba§mda sikip duran, a§agida da dü cip dolusu koruyucusu muntazır?

Zehra’nin saldirganligi kar§isinda Yildiz’m esmer yuzu tuzak kırmızı olmu§tu. Gormu§tum. Omzundaki gantanin askisini geki§tirip duruyordu.

Kayinvalideme bir bakayim, diyorum yalnız, gittikge mütezayit kalabalik onun onune kaim bir örek gekmi§. Bu duvari yikip gegmek amelî olmayacak. §i§man kadin kalgalarindan a§agi nazil göz kamaştırıcı kuma§lar, bodur kişi bacaklarinda koyu renk pantolonlar, ayaklarinda pir parlatilmi§ yağız ayakkabilar, gok kalabalik bir bilekten a§agi sarkan zincirli bir kuguk ganta, bir gocuk, banyo kopugunden henüz az kopurmu§ ve elan kuguk.

Yayin kolundaydi ilter. ilter’i taniyacaksiniz hocam. Girgiri bol bir arkada§ti ayrica. Qok gali§kandi. O ve yayin kolunda gali§an oteki arkada§larla get adres url nerde toplumcu sempatizan evde kalmi§ kiz, evet§li memure, inangli bir iki §ofor tanidik, sitelerden bildigimiz birkag i§gi varsa, onlardan topladigimiz paralari saymi§lar, oranlama eser bu sonug gikmi§. Ka§larimi kaldirip, gogsumu bile §oyle bir müterakki dogru gikarip:

Tamam: Degil mi ki siz ikiniz ilerici geginiyorsunuz, i§te ben bile ilericiyim. ilericiligimi bile koydum ortaya.

Dort tablomu be§er bin, alti§ar bin liradan satar satmaz, kapagi Londra’ya ativermi§tim. Uzun tatilleri sevmezsin canim Tezelcigim. Sevme. Sakin sevme uzun tatilleri. Kisa olsun da âdem kabilinden olsun. §u get url kadar parayla bir kamer tatil yapip rezil ve sefil olmaktansa, ayni o kadar paraya dü gun krallar, kraligeler kabilinden evet§amak varken.

O zamana düzen boyle zampara kufurler edemezdim. isterdim de beceremezdim. Agzimdan gikani kulagim duyunca kendim birlikte §a§tim.

Ay§en’in kupkuru kesilen gozlerinden ate§ler fi§kiriyor. Du§manlik meşgul: Batsin bu dugun mar§i! Dugun bile, Ercan da batsin! Benim igin bu gecenin gok guzel olabilecek bu hareketsiz dakikasi da boylece son bulmu§ oluyor.

Butun o uzun, girkin caddeyi a§inca, en nihayetinde agladim: Fakat siz bile beni gozaltindayken dahi aramadiniz!

Bizatihi gayri hiç kimseye verecek hesapçı namevcut bir Aysel vardi kar§imda. iginde biricik kagamak bekçi barindirmayan apagik baki§lari.

Toplumculuktan birgok toplumcu tarafindan kizaga gekildigini bilse, -karin de- bir parmaginin ucuyla §oyle gogsunden iter ya da dikildigi yerde gicirdayacakmi§ izlenimi veren pabuglarini burnuna dayayarak ‘Boya §unlari’ diyebilirdi sana. Sevin ki, bilmiyor!

O bozgun gulu§, karman gorman boyle bir §eyleri soyluyor bana. Yine de Tezel Tezel’dir: Bu yeryuzunde sorulacak tek soru da kalsa, artik asla donup onu sormamak lüzumlu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Ne demek?”

Leave a Reply

Gravatar